image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

 

-

Trụ sở: Đường Lê Hồng Phong – Hải An
 

-

Máy thường trực: 031.3625096
 

-

Fax: 031.3625100
 

-

Hộp thư cơ quan: ubhaian@haiphong.gov.vn
I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
 

 

1.

Chủ tịch UBND quận: Dương Đình Ổn

 

 

Điện thoại cơ quan: 031.3625092  

 

2.

Phó Chủ tịch TT UBND quận: Nguyễn Văn Tuấn 

 

 

Điện thoại cơ quan: 031.3625637   

 

3.

Phó Chủ tịch UBND quận: Trần Thị Kim Oanh  

 

 

Điện thoại cơ quan: 031.31625627  
II. CÁC PHÒNG,  BAN, ĐƠN VỊ  THUỘC QUẬN
 

 

1.

Văn phòng HĐND và UBND quận

 

 

- Chánh văn phòng:  Phạm Trường Hà

Điện thoại cơ quan: 031.3625095

- Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Xuân Quỳnh

Điện thoại cơ quan: 

- Phó Chánh văn phòng:  Đặng Thị Bích Ngọc

Điện thoại cơ quan: 

- Phó Chánh văn phòng:  Trịnh Thị Hảo

Điện thoại cơ quan: 

 

2.

Phòng Kinh tế

 

 

- Trưởng phòng: Phạm Thị Hiền

Điện thoại cơ quan: 031.3625106

 

3.

Phòng Quản lý đô thị
 

 

- Trưởng phòng: Vũ Doãn Dũng

Điện thoại cơ quan: 031.3625107
 

4.

Phòng Tài chính Kế hoạch
 

 

- Trưởng phòng: Tô Sỹ Ngọc

Điện thoại cơ quan: 031.3625367
 

5.

Phòng Tài nguyên Môi trường
 

 

- Trưởng phòng: Lê Long Hưng

Điện thoại cơ quan: 031.3625263
 

6.

Phòng Nội vụ
 

 

- Trưởng phòng: Phạm Văn Toàn

Điện thoại cơ quan: 031.3615866
 

7.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
 

 

- Trưởng phòng: Phạm Thị Ngọc Minh

Điện thoại cơ quan: 031.3559420
 

8.

Thanh tra nhà nước
 

 

- Chánh thanh tra: Phùng Văn Sáng

Điện thoại cơ quan: 031.3625097
 

9.

Phòng Tư pháp
 

 

- Trưởng phòng: Bùi Quang Ngân

Điện thoại cơ quan: 031.3625110
 

10.

Phòng Giáo dục và Đào tạo
 

 

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Thu

Điện thoại cơ quan: 031.3625098
 

11.

Phòng Y tế
 

 

- Trưởng phòng: Lê Xuân Tuấn

Điện thoại cơ quan: 031.3625668
 

12.

Phòng Văn hoá và Thông tin
 

 

- Trưởng phòng: Tô Hùng Cường

Điện thoại cơ quan: 031.625105
 

13.

Chi cục Thống kê
 

 

- Chi cục trưởng: Tạ Thúy Hằng

- Điện thoại cơ quan: 031.8603036
 

14.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
 

 

- Giám đốc: Nguyễn Đình Quân

Điện thoại cơ quan: 0313.625.669
   
   
   
 

15.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
 

 

- Giám đốc: Hoàng Bá Thưởng

Điện thoại cơ quan: 031.3557582
 

16.

Trung tâm Y tế
 

 

- Giám đốc: Hoàng Văn Nhật

Điện thoại cơ quan: 031.2219294
 

17.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận
 

 

- Giám đốc: Khoa Kim Trọng

Điện thoại cơ quan: 031.3625101
 

18.

Trung tâm Phát triển quỹ đất
 

 

- Giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại cơ quan: 031.3559413

LÃNH ĐẠO UBND CÁC PHƯỜNG

1.

Ủy ban nhân dân phường Đằng Lâm

 

- Chủ tịch UBND: Bùi Đức Tiệp

Điện thoại: 031.3727134

2.

Ủy ban nhân dân phường Cát Bi

 

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: 031.3725666

3.

Ủy ban nhân dân phường Thành Tô

 

- Chủ tịch UBND: Trần Mạnh Tuệ

Điện thoại: 031.3558405

4.

Ủy ban nhân dân phường Đông Hải 1

 

- Chủ tịch UBND: Trịnh Trung Bảo

Điện thoại: 031.3555780

5.

Ủy ban nhân dân phường Đông Hải 2

 

- Chủ tịch UBND: Hoàng Đức Long

Điện thoại: 031.3641214

6.

Ủy ban nhân dân phường Đằng Hải

 

- Chủ tịch UBND: Bùi Văn Vững

Điện thoại: 031.3744162

7.

Ủy ban nhân dân phường Nam Hải

 

- Chủ tịch UBND: Tạ Trung Lương

Điện thoại: 031.3976234

8.

Ủy ban nhân dân phường Tràng Cát

 

- Chủ tịch UBND: Vũ Tuấn

Điện thoại: 031.3976158 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0