image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement

Thông báo cung cấp cho báo chí về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 01 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Dự án Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, phường Thành Tô, quận Hải An

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN HẢI AN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải An, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO CUNG CẤP CHO BÁO CHÍ

Về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 01 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Dự án Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, phường Thành Tô, quận Hải An

 

Ngày 28/3/2014, Quân chủng Phòng không - Không quân và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thiết lập Biên bản tạm bàn giao đất quốc phòng của Sư đoàn 371 cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để thực hiện Dự án khu Hàng không dân dụng - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Ngày 03/4/2014, Sư đoàn 371 chủ trì họp với các hộ dân thông báo đề nghị làm thủ tục thanh lý Hợp đồng liên doanh liên kết ký ngày 01/01/20210 (đã hết hạn hợp đồng) bàn giao đất cho đơn vị quân đội để bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Dự án.

Ngày 15/4/2014, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Thông báo thu hồi đất số 103/TB-UBND về việc thu hồi 24,33ha của Sư đoàn 317/Quân chủng phòng không - Không quân để thực hiện Dự án Khu hàng không dân dụng - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Uỷ ban nhân dân quận Hải An đã phối hợp cùng Sư đoàn 371 và các hộ dân kiểm đếm tài sản trên đất, phê duyệt hỗ trợ vật kiến trúc, mặt nước nuôi trồng thủy sản, hoa màu và chi trả tiền cho 35 hộ dân Hợp đồng liên kết tăng gia theo các Quyết định đã phê duyệt.

Sau khi các hộ dân nhận tiền hỗ trợ, ký bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân quận Hải An ban hành Thông báo số 265/TB-UBND ngày 11/5/2015 yêu cầu các hộ dân tháo dỡ, di chuyển tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu vật nuôi để thực hiện Dự án. Kết quả đã có 20/35 hộ bàn giao mặt bằng, và đến nay còn tồn tại 15 hộ dân mặc dù đã nhận tiền hỗ trợ, ký bàn giao mặt bằng tại thời điểm năm 2015 nhưng vẫn chiếm dụng diện tích đất đã hết hạn hợp đồng. Tổng diện tích đất 15 hộ dân chiếm dụng là 84.927,5m2.

Ủy ban nhân dân quận Hải An đã nhiều lần ban hành thông báo yêu cầu 15 hộ dân chấp hành tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, cây trồng vật nuôi, bàn giao diện tích đất đã chi trả tiền hỗ trợ nhưng các hộ không chấp hành. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hải An đã trực tiếp đối thoại với 15 hộ dân vào các ngày 01/12/2021,  07/11/2022, đồng thời ban hành các văn bản trả lời từng nội dung kiến nghị. Sau buổi đối thoại một số hộ dân có kiến nghị bổ sung tài sản, vật kiến trúc còn thiếu; Ủy ban nhân dân quận Hải An đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đối chiếu giữa biên bản kiểm kê và phương án hỗ trợ đã phê duyệt trước đây. Kết quả kiểm tra, rà soát phương án hỗ trợ của 3/15 hộ dân còn thiếu tài sản, vật kiến trúc cần phải bổ sung. Tuy nhiên diện tích đất mà 3 hộ dân đang sử dụng nằm ngoài chỉ giới Dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa 6,41ha do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP làm chủ đầu tư (mà thuộc khu đất dự kiến quy hoạch Khu phụ trợ, văn phòng, nhà điều hành và đường giao thông hiện chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, chưa có kế hoạch sử dụng đất).

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 5911/UBND-ĐC3 ngày 05/12/2022, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã thiết lập biên bản vi phạm hành chính đối với 12 hộ về hành vi chiếm đất và ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tống đạt đến các hộ dân theo quy định. Đã có 01 hộ đã tự nguyện tháo dỡ, bàn giao mặt bằng, còn 11 hộ chưa chấp hành, với tổng diện tích 67.256,6m2. Ngày 20/12/2022, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 11 hộ; đồng thời thành lập Ban thực hiện cưỡng chế Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 20/12/2022, Kế hoạch tổ chức cưỡng chế số 264/KH-UBND ngày 23/12/2022, theo đó thời gian tổ chức cưỡng chế đối với 11 hộ bắt đầu từ 08h00’ ngày 05/01/2023 (thứ Năm).

Đến nay, qua công tác tuyên truyền, vận động đã có 10 hộ tự nguyện bàn giao mặt bằng vi phạm, còn 01 hộ chưa chấp hành. Từ nay đến trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, Ủy ban nhân dân quận Hải An tiếp tục tập trung vận động, thuyết phục 01 hộ dân chấp hành tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, cây trồng, vật nuôi, bàn giao diện tích đất để thực hiện Dự án. Nếu 01 hộ dân trên không tự giác chấp hành, Ủy ban nhân dân quận Hải An sẽ tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

Điện thoại: 0225.3625069

Fax: 0225.3625100

Email: ubhaian@haiphong.gov.vn

1 2 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0