image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement

Quận Hải An phấn đấu tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến đạt 100%

Quận Hải An phấn đấu tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến đạt 100%

 

Sáng 10/8, UBND quận Hải An tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, công tác ISO 7 tháng năm 2022; triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Đồng chí Dương Đình Ổn- CT UBND quận chủ trì.

Xác định cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số  là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và của thành phố có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, thời gian qua UBND quận đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC; kế hoạch trueyenf thông về chuyển đổi số trên địa bàn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, chuyên đề ANHP, CTTĐT thành phố, hệ thống đài phát thanh của quận và đài truyền thanh các phường, pa-nô, áp phích; Thực hiện công niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính, đường dây nóng, các khoản thu phí, lệ pjis, số điẹn thoại cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận “một cửa” của quận để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Ban hành đầy đủ các nội quy, quy chế, thông báo lịch tiếp công dân đúng quy định. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, đội ngũ cán bộ, công chức từ các phòng, ban của quận đến các phường được bố trí đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm, quận đã ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn tại các phòng quản lý nhà nước; Số thủ tục hành chính cung cấp mức độ 3,4 trên hệ thống “Một cửa”- dịch vụ công trực tuyến là 137 thủ tục. Trong đó: số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, 4 được giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử- dịch vụ công trực tuyến là 3.043/3.836 hồ sơ đạt 79%; hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận 1.111/3.836 hồ sơ, trả được 418 hồ sơ. Số văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử là 3.816 văn bản, văn bản có chữ ký số cá nhân lãnh đạo đạt 100%.

Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan được thực hiện đúng quy định. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận được xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.


Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như: cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC đã được đầu tư đã lâu, nay đã xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu. Hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu chính công ích không được nhiều, do chi phí cho dịch vụ này còn cao, người dân chưa mặn mà; số hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3,4  trên hệ thống một cửa điện tử- dịch vụ công trực tuyến chưa đạt như mong muốn; vẫn còn tình trạng để hồ sơ quá hạn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những vướng mắc còn tồn tại, đưa ra các giải pháp khắc phục thời gian tới. Các ý kiến của các phòng, ban đã được đồng chí Chủ tịch UBND quận làm rõ, đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Để công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, đồng chí Dương Đình Ổn- PBT- CT UBND quận đề nghị cần chú trọng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính, Các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan khác để việc CCHC được thực hiện hiệu quả, đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao các Chỉ số CCHC phải đạt mục tiêu vì sự hài lòng của người dân, tổ chức, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện CCHC. Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những sáng kiến, giải pháp, cách làm mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC. Duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các phường phải rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính; điều chỉnh quy trình ISO cho phù hợp; khắc phục hồ sơ chậm muộn, không để hồ sơ quá hạn; đồng chí cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các phường tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến phải đạt 100%./.

                                                                                  Vũ Liễu

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0